FANDOM


Cannabis indica (sinonim C.sativa ssp.indica, C.sativa var.indica, C.afganica)

Ova vrsta potiče iz planinskih oblasti severne Indije i Nepala (Himalaji) ,Tibeta i Avganistana (Hindu-Kuš masiv). Od nje potiču indike koje su se raširile po čitavoj srednjoj i zapadnoj Aziji tokom širenja Islama, a posebno su zanimljive one sa severa Afrike, konkretno iz Maroka, i sa Bliskog Istoka, iz Libana. Glavne spoljne fenotipske karakteristike su manji listovi sa širokim i kratkim lisnim segmentima (najduži oko 90 mm), najčešće 7-11, Lišće je uglavnom tamno zeleno,ponekad sa ljubičastim krajevima. Imaju više hlorofila od sativa i samim tim potrebno joj je manje vremena i manje svetla za rast i sazrevanje nego kod Sative.. slabija tendencija ka grananju, kraći internodni segmenti, niži rast (u spoljnim uslovima 0.80-1,8m, retko više), sa, najčešće piramidalnim, žbunastim oblikom čitave biljke. Vrhovi su gusti i zbijeni,izuzetno jakog “lepljivog” ili “skunky”mirisa. Cvetovi su (zbog kratkih internodnih segmenata) najčešće gusto zbijeni, formirajući grozdove. Kad počne da cveta potrebno je 6 do 8 nedlja da sazri. Kad počne da cveta,indica obično uspori brzinu rasta. Može da se kaže da indica pri kraju cvetanja postiže između 50 i 100% svoje visine. Iako fotoperiod u mnogome i kod ove vrste utiče na cvetanje, ima znatno više slučajeva spontanog cvetanja (auto flowering) nego kod sativa. Prinos je veći nego kod Sativa. Dim je najčešće gust,oštar i često izaziva kašalj kada se udahne. Može da pojača osetljivost čula kao ukus,miris,dodir,zvuk. Ima opuštajuće dejstvo tzv.”stoney high” – mentalno i fizičko – i u većim dozama može da deluje uspavljujuće. “rad” je više “telesnog” tipa,teži i jači nego kod Sative. Primarna vrsta za proizvodnju hašiša. Zbog svojih svojstava može se upotrebiti u razne medicinske svrhe. Što se hemije tiče, pored velke količine THC-a postoji i znatna količina CBD-a (THC:CBD ratio lower)


© A Sad Adio… Laboratories® Rolling Since 1992 Growing Since 1994