FANDOM


Cannabis sativa (sinonim C.sativa ssp.sativa, C.sativa var.sativa)

Ova vrsta potiče iz tropskih područja južne Indije, odakle se tokom vremena širila po svetu. Od nje potiču: Indo-kineske Sative (Tajland i jugoistočna Azija.),prenešene tamo,verovatno širenjem budizma, Iistočno-, Zapadno- i Južnoafričke Sative (prenešene u te oblasti putem trgovinskih kontakata u 14. i 15. veku, od strane Arapa), Centralno- i Južnoameričke Sative (Kolumbija,Meksiko),prenešene tamo tokom kolonizatorskih procesa u Americi u 16. i 17. veku.

Glavne spoljne fenotipske karakteristike ove vrste su veliki svetlozeleni listovi sa uskim i dugim lisnim segmentima (srednji, najduži segment oko 135mm u proseku, od peteljke do vrha), najčešće 5-9 segmenata, Količina hlorofila u listovima je niža u odnosu na indike, samim tim, potrebno je i dosta svetlosti za njihov uzgoj, pa je zbog toga i period rasta i sazrevanja duži. izrazita tendencija ka grananju stabljike,dosta dugački internodni segmenti (segmenti na granama između svakog pojedinačnog zglavka, tj. račvanja), visok rast ,vrhovi su dugački i tanki (u spoljnim uslovima 3-6m ,obično oko 200 do 400 cm visine), Sativa raste veoma brzo, Sativama treba više vremena da procvetaju. Period cvetanja može da traje od 10 do 16 nedelja. Obično između 9-12,a neke vrste i do 18 nedelja! dok završe cvetanje. S druge strane treba im mnogo manje vremena za rast pre nego što počnu da cvetaju. Zato je potrebno vreme za indica i sativa vrste odprilike isto. Cvetajuće sativa vrste nastaviće da rastu u visinu,pri čemu će u periodu cvetanja postići 200%,300% pa i više od svoje visine na početku cvetanja,to je zbog toga što oko ekvatora ne postoje velike razlike u trajanju dana zimi i leti.Zato sative u svojoj domovini istovremeno rastu i cvetaju. dosta krupni cvetovi koji, mahom, rastu pojedinačno (ne prave grozdove). Ukoliko je gajena u spoljnim uslovima, cvetanje dosta zavisi od fotoperioda. Urod je uglavnom manji nego kod Indica,ali je (rad) vrlo jak. Uprkos manjoj težini žetve i dužeg perioda cvetanja mnogi uzgajivači više vole da uzgajaju sative zbog njihovog «high» efekta. Ovaj «high» može se opisati kao cerebralni,energični,kreativni,zasmejavajući,pa čak i psihodelični. Sative sem toga imaju manje uspavljujući efekat od indica. Miris Sative je sladak i kako se kaže “Fruity”(sto bi značilo nalik voću). Dim je prilično blag. U hemijskom pogledu, ova vrsta ima više THC-a u odnosu na količinu CBD-a “THC:CBD ratio higher “ Zbog svoje jake stabljike, ova vrsta se koristi i u industrijske svrhe za proizvodnju vlakna.


© A Sad Adio… Laboratories® Rolling Since 1992 Growing Since 1994