FANDOM


Dionis je bio trački bog biljaka, vina, života i uživanja, koji je kasnije prihvaćen i u grčkoj i rimskoj mitologiji. Takođe je poznat i kao osloboditelj (izbavitelj), koji oslobađa pojedinca od samoga sebe (od uobičajenog sopstva), ludilom, ekstazom, opijanjem. Najstarije Dionisovo ime, sačuvano na mikejskim tablicama glasi "DI-WO-NI-SO-JO".

Božanska misija Dionisa je bila da zvucima svoje svirale donese kraj svim brigama. Pošto je izumeo pravljenje vina, Dionis je sa svojom pratnjom, započeo svoj pohod. Na putu Trakije od Egipta i od Španije do Indije on je širio nove običaje i poučavao ljude gajenju loze i pravljenju vina. Glavno obeležje Dionisovog kulta je orgijazam, a središte kulta nisu bili hramovi, već planine. Dionis je najviše bio obožavan među ženama, koje su posle dugih lutanja i velikih napora, pod dejstvom igre, muzike i opojnih sredstava, padale u zanos. Njegove pratilje menade (ili bahantkinje) su lutale planinama i šumama, ispunjene božanskim nadahnućem.

Dionisove pomahnitale i orgijastičke svetkovine nikada nisu potpuno prihvaćene u staroj Grčkoj, a u nekim gradovima-državama su bile zabranjene. Dionisove misterije, kada su stigle u Grčku, obuhvatale su opojna sredstva i druge tehnike za izazivanje transa, poput plesa i muzike, što je služilo oslobađanju pojedinca od društvenih stega i povratku prirodnijem i iskonskijem bivstvu. Dionis nije bio prigodno božanstvo ni za sve Grke ali su Rimljani još više bili uznemireni njegovim orgijastičkim svetkovinama. U rimskoj mitologiji je predstavljan kao Bah (Bahus), od čega potiče naziv bahanalije, rimski naziv za Dionisove misterije. Bahanalije su bile orgijastičke noćne svečanosti, upražnjavane nekoliko puta godišnje. Rimski senat je 186. pne. doneo oštar zakon protiv bluda i Dionisovih sledbenika i sledbenica. Nekoliko hiljada ljudi je pogubljeno pre nego što je kult Bahusa, boga vina, odbacio date aspekte Dionisa kojima su se zvaničnici usprotivili.

U kasnijem obliku, dionisove misterije su prerasle u orfejske misterije.