FANDOM


Sarene pilule

Велики број дрога се уноси оралним путем.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji droga je "svaka supstanca, koja je u stanju da, kada se nađe u živom organizmu, modifikuje njegovu jednu ili više funkcija i da nakon ponovljene upotrebe dovede do psihičke ili fizičke zavisnosti". Droge su različite prirodne ili hemijski sintetizovane supstance koje imaju psihoaktivni učinak. One prvenstveno deluju na vegetativni nervni sistem. Neke od njih pri produženom konzumiranju stvaraju težu ili lakšu ovisnost i imaju razne posledice na zdravlje konzumenta.

Bolest zavisnosti od droga se naziva narkomanija. 1957. godine Svetska zdravstvena organizacija definisala je narkomaniju kao: "stanje periodične ili hronične intoksikacije izazvano ponovljenim unošenjem droge". Možemo razlikovati tri vrste zavisnosti: psihičku, fizičku i stanje tolerancije.

Mnoge današnje droge tokom istorije su se koristile kao lekovi (heroin, marihuana, hašiš, kokain). Sumeri, Kinezi, Asteci i drugi narodi starog doba koristili su opijum, kokain i halucinogene gljive za uklanjanje bola, radi pojačanja fizičke izdržljivosti ratnika, u religiozne i druge slične svrhe.

Podela droga Уреди

Kafa

Кафа је најраспрострањенија психоактивна супстанца на свету..

Svetska zdravstvena organizacija dala je sledeću podelu psihoaktivnih droga:

  • alkohol (alkoholna pića, napici i kokteli)
  • amfetamini
  • barbiturati, hipnotici, sedativi, trankvilizanti
  • halucinogeni (LSD-25, meskalin, psilocibin i dr.)
  • kanabis (marihuana, gandža i hašiš)
  • kokain (čista materija i lišće biljke koke)
  • opijati (sirovi opijum, heroin, morfijum, kodein, sintetički preparat metadon i petantin)
  • isparljiva sredstva i lekovi bogati organskim rastvaračima (aceton, gasolin, etar, hloroform...)
  • droge pojedinih regija ili nove droge (krek, ekstazi...)

Prema načinu na koji su droge tretirane u zakonskim odredbama, možemo ih podeliti na legalne i ilegalne. U legalne droge spadaju alkohol i nikotin, kao i mnogi lekovi (poput lekova za smirenje, protiv bola, za spavanje).

Prema psihoaktivnim učincima droge se mogu podeliti u tri grupe: psihodepresore, psihostimulatore i halucinogene.

Prema zavisnosti delimo droge na teške (opijum, morfijum, kodein, heroin, kokain, amfetamin...) i lake (marihuana, hašiš, psilocibin, meskalin, LSD...).

Metadon Sintetski opijat koji se dobiva labaratorijskim putem, služi za liječenja ovisnika o opijatima.

Vidi još Уреди

Droge se ne dele na lake i teške NIKAKO . Marihuana i neki navedeni produkti iste su se ranije smatrali "lakim drogama" isključivo zbog toga što prilikom uzimanja  u nekim većim količinama nije moglo da dođe do smrti od overdosa. Danas se takva podela odbacuje sa razlogom. Koliko god neko mislio da Marihuana i njeni produkti ne izazivaju nikakvu štetnost po organizam, varaju se. Marihuana stvara psihičku zavisnot. Kod njenih uživalaca je jako izražen amotivacioni sindrom,nemogućnost normalnog svakodnevnog funkcionisanja, javljaju se somatska oštećenja organizma itd. THC supstanca u marihuani je odgovorna za psihička stanja koja proizilaze nakon uzimanja ove droge. Dugogodišnjim konzumiranjem ove droge , uživalac svakako postaje izmenjena ličnost. U najgorem slučaju ljubitelji marihuane počinju da koriste i ostale droge... Po nekim svetskim statistikama 30% uživalaca marihuane koristi još neku drogu. Dakle, Marihuana je štetna jer izaziva sigurnu zavisnost od nje same kao i potencijalnu od neke druge vrste droga...