FANDOM


Konoplja

Biljka konoplje.

Indijska konoplja (lat. Cannabis indica, u slengu još i: marihuana, trava, vutra, gandža...) je vrsta konoplje. Ovu jednogodišnju biljku je čovek koristio od davnina, ponajviše zbog njenih vlakana, psiholoških i fizioloških efekata, kao i u ishrani u obliku ulja dobijenog iz semenki. Poreklom je sa azijskog kontinenta.

Termin marihuana se najčešće odnosi na osušenu biljku konoplje koja se koristi kao droga, pri čemu se unosi pušenjem, ili preko hrane, ali ređe. Efekti marihuane nastupaju u periodu od nekoliko minuta nakon konzumacije, a traju u zavisnosti od kvaliteta, nekoliko sati. Efekti podrazumevaju osećaj dobrog raspoloženja, smirenosti, pojačane osetljivosti na različite nadražaje, itd. Marihuana se primenjuje i u terapiji mnogih bolesti. U Srbiji i Crnoj Gori se posedovanje marihuane smatra teškim krivičnim prekršajem.

Fiziološki efekti u organizmu - Psihoaktivni sastojak marihuane je THC (tetrahidrokanabiol - eng. ТHС). THC spada u grupu prirodnih kanabinoida koji su analogni kanabinoidima koji se nalaze normalno u organizmu, a čija fiziološka uloga još nije definitivno poznata. Ulaskom u organizam THC se vezuje za odgovarajuće receptore na ćelijama - CB1 i CB2 (eng. CB1,CB2). CB1 receptori se primarno nalaze u centralnom nervnom sistemu (CNS), a CB2 u ćelijama imunog sistema.

               ZIVELA TRAVA DOMA MOG :))))))))))))))))))))