FANDOM


Dekriminalizacija

3 biljke, 5 grama, 7 konobi.

U Beogradu je na filozofskom fakultetu u martu započeta Kampanja za dekriminalizaciju, sa jasnim ciljevima:

  • 3 biljke (dozvoljeno uzgajanje 3 biljke po osobi)
  • 5 grama (dozvoljeno prenošenje do 5 grama za ličnu uporebu)
  • 7 konobi (prostora za uživanje konoplje) u 7 mesta širom Srbije: Zemun, Resnik, Pančevo, Novi Sad, Novi Pazar, Kragujevac, Niš

Prvi kratkoročni cilj je ukidanje zatvorskih i novčanih kazni za posedovanje malih količina (do 5 grama). Srednjeročni cilj je uzgajanje biljki za ličnu upotrebu (kao u Španiji i Holandiji). A dugoročni cilj bi bio otvaranje konobi širom zemlje, za uživanje konoplje.

Smatramo da dekriminalizacija konoplje donosi sledeće dobrobiti:

  • Razvoj poljoprivrede.
  • Smanjenje stope kriminala.
  • Suzbijanje narko mafije.
  • Kvalitetniji proizvod.
  • Razvoj turizma.

Vidi još Уреди

Linkovi Уреди