FANDOM


Misterije su tajni kultovi koji pojedincima omogućuju da steknu određena religijska. Grčka reč misterija (μυστήρια) znači inicijacija, uvođenje. U Grčkoj su misterije povezivane sa kultovima zemljoradnje i božanstvima vegetacije, pre svega sa Demetrom i Dionisom. Onaj ko želi da bude upućen u misterije nazivan je mista, a lice koje gaje posvećivalo - mistagog. Kultom su upravljali hierofanti (oni koji otkrivaju svete predmete) i daduhosi (bakljonoše). Sve misterije podrazumevale su određene tabue u odnosu na hranu, i zajedničke obrede.

Najznačajnije su bile dionisijske i eleusinske misterije. Počev od II veka sve omiljenije postaju misterije u vezi sa maloazijskim božanstvima, pre svega sa Mitrom, a mnogi oblici misterija bivaju uključeni u rane hrišćanske obrede inicijacije.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.