FANDOM


Orfej je bio čuveni trački pevač, svirač i pesnik sa obala Crnog mora. Prema grčkoj mitologiji, Apolon mu je podario liru (ili kitaru) sa sedam žica, a Orfej je liri dodao još dve žice da bi ih bilo koliko i muza. Smatrali su ga i pronalazačem zemljoradnje, medicine, pisma i drugih korisnih stvari.

Snaga Orfejeve pesme i svirke bila je čudotvorna. Dok je pevao, jata ptica kružila su iznad njegove glave, ribe su iskakale iz mora, reke su zaustavljale svoje tokove, stenje je podrhtavalo, drveće mu je prilazilo da ga zaštiti od sunca, a sve životinje su se sakupljale kraj njegovih nogu. Melodija Orfejeve lire prevela je i divlje hrastove iz Pijerije u Trakiju, gospodarila je vetrovima i topila je sneg na visokim planinama.