FANDOM


Skiti

Skitski šator u kome su udisali dim konoplje.

Skiti su bili konjanici koji su prelazili ogromna rastojanja od Indije do Sredozemlja. Pretpostavlja se da je konoplja migracijama Skita pristigla u južnu i istočnu Europu.

Zanimljivo da sačuvano svedočanstvo o upotrebi konoplje među Skitima, govori o njenoj uživalačkoj upotrebi. Herodot u 5. veku p.n.e svedoči: "Skiti uzmu seme ove konoplje, uđu pod svoje šatore i bacaju ga na usijano kamenje, pa se ono dimi i stvara paru, kojoj nije ravno nijedno parno kupatilo u celoj Grčkoj. Od te pare, Skiti su oduševljeni od veselja." Kasnijim arheološkim iskopavanjima, Herodotovi navodi su doslovce potvrđeni pronalaskom semenja konoplje u skitskim grobnicama.

U Skita je konoplja korišćena i u verske svrhe. Oni su imali vračeve nazvane Enarije, transvestite koji su izricali proročanstva piskutavim glasom. Skiti su verovali da ti ljudi koji imaju karakteristike oba pola, takođe lakše mogu putovati između dva sveta.