FANDOM


Tetrahydrocannabinol-3D

Hemijska struktura tetrahirdokanabinola

THC, skraćeno od tetra-hidro-kanabinol je glavna psihoaktivna supstanca indijske konoplje, poznatije kao marihuana. THC je izolovan u Izraelu 1964. godine. U mnogim zemljama se danas koristi u medicinske svrhe.

Svaka konoplja, pa i industrijska, sadrži delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), psihoaktivni sastojak koji se nalazi u hašišu i marihuani. Nivo THC-a varira od biljke do biljke, a povećava se odvajanjem ženskih od muških biljaka pre oplodnje. U cvetovima ženskih biljaka koje se uzgajaju za uživalačku upotrebu taj nivo dostiže i do 20-30%. Kod biljaka koje se zajedno gaje za industrijsku upotrebu, taj nivo je dosta niži. Zakoni EU i Kanade ograničavaju nivo THC-a na 0.3% kod industrijske konoplje. Uzgajivači kudelje se trude da razviju nove podvrste koje bi imale niži nivo THC-a.